PARKING.BA - AUTOPIJACA BIH ONLINE - BESPLATNI AUTO OGLASI - NOVA I POLOVNA VOZILA - AUTO SALONI - AUTO KUCE
      Korisničko ime:     Lozinka: 
  Zaboravili ste lozinku?  
   OPŠTE INFORMACIJE
 USLOVI KORIŠTENJA
 MARKETING
 IMPRESSUM
 KONTAKT INFORMACIJE
     USLOVI KORIŠTENJA

§1 Opšte informacije

PARKING.ba je Internet portal za kupovinu i prodaju novih i polovnih vozila na području Bosne i Hercegovine i u vlasništvu je firme Mango Design d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Operator). Sama registracija kao i objavljivanje oglasa je potpuno besplatna i za fizička i za pravna lica (u daljem tekstu Klijent / Klijenti).

Operator će obezbijediti sve tehničke uslove za kontakt prodavača i kupaca, ali ni u jednom momentu neće djelovati kao posrednik između istih. Sve informacije o vozilima objavljene su od strane Klijenata ne predstavljaju ponude ili sadržaje objavljene od strane Operatora. Operator ne preuzima odgovornost za sadržaj i zakonitost informacija koje su objavljene od strane Klijenata.

§2 Usluge i trajanje

(1) Objavljivanje oglasa na Internet portal PARKING.ba, zahtijeva predhodno verificiranu registraciju uz pomoć formulara za registraciju koji se nalazi na portalu PARKING.ba.

(2) Oglasni period traje sve dok oglas ne bude izbrisan od strane Klijenta.

(3) U toku trajanja oglasnog perioda, Klijent ima mogućnost promjene sadržaja oglasa.

§3 Rezervacija prava

(1) Operator zadržava pravo da izbriše ili deaktivira oglas, bez daljnjeg objašnjenje, ukoliko se Klijent ne pridržava uslova korištenja. Također može da izvrši sitne izmjene u tekstu oglasa, kao i u korisničkim informacijama bez da za to mora tražiti saglasnost Klijenta.

(2) Ukoliko oglas povrijeđuje prava trećih lica (zaštićena marka, autorska prava, slika, pravo na patent itd.) ili nisu u skladu sa važećim zakonima, Operator ima pravo da takve oglase ukloni, bez da za to mora imati / tra\iti saglasnost Klijenta.

(3) Operator zadržava pravo da zbog važnog razloga trenutno napravi prekid ugovora. Važan razlog, između ostalog, može da bude u slučaju da

a) Klijent nije izmirio obaveze prema operatoru

b) Klijent nije dao potpune ili je dao pogrešne informacije pri registraciji

c) Klijent više puta krši Opšte uslove korištenja portala PARKING.ba

(4) Obavijest putem elektronske pošte je dovoljna i validna od momenta dospijeća do Klijentovog servera.

§4 Obaveze Klijenta

(1) Klijent je sam odgovoran za sadržaj oglasa koji je objavio.

(2) Klijent je sam odgovoran da sadržaj oglasa ne krši važeće zakone. Klijent se obavezuje da će poštovati važeće zakone i da neće kršiti prava trećih lica.

(3) Klijent se obavezuje da će na sigurnom čuvati korisničko ime, lozinku kao i druge informacije koje mogu trećim licima omogućiti neovlašten pristup njegovom PARKING.ba korisničkom računu. Operator ne preuzima nikakvu odgovornost za nedozvoljeno korištenje i zloupotrebu korisničkog imena i lozinke. Klijent preuzima odgovornost i za treća lica koja koristeći njegov korisnički račun, koriste usluge portala PARKING.ba. Klijent se obavezuje da će svaku zloupotrebu svog korisničkog računa, kao i njegovih pristupnih podataka (korisničkog imena i lozinke) blagovremeno prijaviti Operatoru.

(4) Klijentima je strogo zabranjena zloupotreba svih informacija i sadržaja koji se nalaze na portalu PARKING.ba. Pod zloupotrebom se posebno podrazumjeva korištenje informacija i podataka u poslovne svrhe odnosno upotreba ovih podataka i informacija na drugim web stranicama ili publikacijama.

(5) Klijent se obavezuje da će objavljena cijena vozila biti cijena za krajnjeg kupca, odnosno cijena bez kasnijih dodatnih troškova (porez, carinski troškovi i slično) za eventualnog kupca.

(6) Klijentima je zabranjeno oglašavati vozila koja nisu u njihovom fizičkom vlasništvu. Ponuda vozila koja pripadaju trećim licima, kako i onih vozila koja su predmet narudžbe nije dozvoljena. Klasična komisiona prodaja privatnih vozila u malim količinama su izuzeta iz ovog pravila.

(7) Klijent garantuje da polaže prava na kompletan sadržaj oglasa i time daje pravo Operatoru da ih koristi u okviru ispunjenja ugovora.

(8) Klijent prenosi Operatoru svoja isključiva i prenosiva prava korištenja u svrhu objave Klijentovog oglasa.

§5 Plaćanje i rokovi

(1) Cijena dodatnih usluga na portalu PARKING.ba je u skladu s važećim cjenovnikom koji u svakom momentu stoji na raspolaganju klijentu. Sve cijene su bez važećeg poreza na dodatnu vrijednost(PDV) osim P.Card-a u čiju cijenu je već uračunat PDV.

(2) Plaćanje se vrši unaprijed, u skladu sa ugovorom.

(3) U slučaju kašnjenja zaračunavaju se kamate u skladu sa važećim zakonima.

(4) Kašnjenje od duže od 30 dana se sankcioniše blokadom korisničkog računa sve do izmirenja duga. Klijent preuzima potpunu odgovornost za eventualne nastale štete prouzrokovane blokadom i deaktivacijom korisničkog računa u ovom slučaju.

(5) Ostali detalji su definisani ugovorom.

§6 Oglašavanje

(1) Operator zadržava pravo, a nije obavezan, da oglase koji su objavljeni od strane Klijenta objavi i u drugim medijima, bez da za to ima dozvolu ili saglasnost istog.

(2) Operator ima pravo, a nije obavezan, oglase ili dijelove oglasa, propagirati putem elektronske pošte, fax-a, telefona ili mobilnog telefona.

§7 Jamstvo i odgovornost

(1) Operator ne preuzima odgovornost za nefunkcionalnost koja je prouzrokovana Klijentovom nepravilnom upotrebom hardware-a i software-a, za greške prouzrokovane slabom internet vezom, kao ni za greške nastale zbog nepotpunih i neažuriranih ponuda Klijenta. Operator ne garantuje ni za eventualne padove operatorovog servera, koji pojedinačno ne traje duže od 48 sati unutar ugovorenog vremena trajanja usluge.

(2) Operator je odgovoran isključivo za štete za koje se može dokazati da su izazvane s namjerom ili zbog teškog nemara. Teret dokazivanja je na Klijentu. Operator nije odgovoran za sitni nemar. Zahtjev za nadoknadu eventualne štete kao zahtjev trećih protiv Operatora je isključen u bilo kojem slučaju.

(3) Operator ne preuzima nikakvu odgovornost za dostupnost sadržaja portala u slučaju potpunog ili djelomičnog padaa servera ili interneta. Također, operator nije odgovoran za štete nastale zloupotrebom pristupnih korisničkih podataka.

(4) Operator nije odgovoran za uspjeh objavljenogoglasa, niti za njegovu tačnost i potpunost.

(5) Operator ne odgovara za ponašanje Klijenta, kao ni za date informacije od strane Klijeta a koje predstavljaju povredu ugovora kao i opštih uslova korištenja.

(6) Klijent je odgovoran za eventualno nanesene štete Operatoru, koje su načinjene od strane Klijenta ili od njega opunomoćenih trećih lica, i dužan je iste nadoknaditi u skladu važećim zakonom.

§8 Istek i prekid ugovora

(5) Korisnički račun Klijenta, biti će deaktiviran 60 dana nakon podnošenja zahtjeva. Zahtjev se podnosi na portalu PARIKING.ba, u rubrici „Moj Parking“, podrubrika „Moj Račun“.

§9 Tajnost podataka

(1) Ugovorne strane obavezuju se da će čuvati u tajnosti sve informacije i podatke dobivene od druge strane, a u svrhu poslovanja, kao i da će onemogućiti trećim licima pristup istim. Ova obeveza ostaje i nakon isteka ugovora.

(2) Operator pohranjuje podatke koje je Klijent naveo prilikom zaključivanja ugovora tj. registracije na portal PARKING.ba. Ove informacije moguće je mjenjati na portalu PARKING.ba od strane Klijenta uz pomoć autorizacijskih podataka.

(3) Klijent je obavezan da čuva svoju lozinku na sigurnom mjestu, te snosi sve poslijedice koje proizađu zbog nepoštovanja ove obeveze.

§10 Preusmjerenje / Linkovanje

Operator se ograđuje od sadržaja linkovanih stranica. Svi linkovi koji se nalaze na PARKING.ba ka drugim stranicama i sadržajima, ne podliježu provjeri od strane operatora. Operator ne preuzima odgovornost za eventualne nastale štete prouzrokovane korištenjem linkovanih sadržaja.

§11 Promjene

(1) Za ovaj ugovor vrijede isključivo ovi opšti uslovi korištenja. Bilo koje dodatne uslovi ugovorne strane moraju potvrditi i priznati u pismenoj formi.

(2) Izmjene i dopune ovog ugovora mogu isključivo biti u pismenoj formi. To isto vrijedi i za izmjenu ove klauzule.

§12 Ostala pravila

(1) Strane su u potpunosti saglasne sa pravnim poslijedicama ovih opštih uslova korištenja.

(2) Za eventualne sporove nadležan je sud u Sarajevu.

§13 Završna odredba / Salvatorska klauzula

(1) Ako bi odredbe ovoga ugovora ili neka odredba koja je sadržana u njemu ubuduće postala u cijelosti ili delimično pravno nedjelotvorna, ili se ova nedjelotvornost ili izvršenje kasnije izgube, ostale odredbe ovoga ugovora ostaju važeće. Isto važi, ukoliko se uspostavi da ugovor ima neku prazninu u regulativi.

(2) Umjesto nedjelotvornih ili neizvodljivih odredbi ili radi ispravke manjkavosti mora se donijeti ispravna regulativa, koja bi se, ako je pravno izvodljivo, mogla primijeniti u slijedećem slučaju ako stranke žele, ili se prilikom zaključivanja ovoga ugovora ili prilikom kasnijeg prihvaćanja ove odredbe obrati pozornost na ovu tačku.

Parking.ba
Kategorije
Informacije
Kontakt
 
© Copyright 2012 Mango Design d.o.o. Sarajevo